Styret i Blestølen og Omegn Tursti Forening 2017

 

 

Styreleder:       

Erik Kjønnerød

erik.kjonnerod@sfjbb.net 

 

Styremedlemmer:    

Olav Rådstoga

                                     

Gunn Thyli Skoglund                                 

 

Eivind Holstein    

 

Tore Fjeld                                        

 

Ari Larsen

 

Valgkomitè:          Helge Gulli

                           Finn Egil Storhaug

                          

 

Revisor:               Petter Solberg