10.10.2011

 

GANGBRUER PÅ BLESTØLEN OG OMEGN

Av Odd Smedsrud

 

Mitt forhold til gangbruene har forandret seg etter hvert som jeg har innsett hvor fantastisk dette tiltaket egentlig er.


Vi har hatt campingvogn på Liatoppen i ca. 10 år og har vært av de flittigste brukerne av terrenget på og rundt Liatoppen gjennom alle årstider.

 

Som noen kanskje har lagt merke til, har jeg de siste årene fotografert mye i den fantastiske naturen på Vesle Ble. For meg har dette vært en fantastisk mulighet til å komme meg ut i naturen.

 

Jeg er selv uføretrygdet og var for noen år siden så plaget av smerter at jeg brukte sterke smertestillende midler mere enn det jeg burde.

 

Etter at jeg fikk fotointeresse, har jeg gått mange og lange turer for å fotografere og gradvis har den fysiske helsen blitt bedre og bedre  som følge av at jeg har brukt kroppen på en fin måte.

 

Mange har nok lurt litt på meg når jeg har spent på meg trugene i 20 kuldegrader og gått tur rundt Lifanten i kuling for å fotografere. Jeg innser at jeg er ekstrem, men for meg har det vært nyttig - både fysisk og mentalt - men det er meg.


Vi har nå hatt den våteste sommeren siden vi kjøpte vogn på Liatoppen, men til tross for det har jeg møtt flere mennesker ute på tur enn jeg har gjort de tidligere årene.

Etter at den fantastiske gjengen fra Blestølen og Omegn Tursti Forening har lagt ut de fantastiske gangbruene, har jeg møtt mange mennesker som ikke får fullrost den jobben som de har utført, ikke for seg selv, men for alle som ferdes i området.

 

Som med alt annet, er det selvsagt også noen som synes disse gangbruene ikke hører hjemme i naturen - at det er godt nok å kaste noen kvister ut i myra og at det er sånn det alltid har vært i naturen. Jeg har til dels vært enig i den holdningen, men jeg innser nå at det skaper en stor forskjell på hvem som kan nyte disse flotte naturopplevelsene og de som utelukkes fra disse verdifulle opplevelsene.

Jeg deltok på dugnaden som var på Liatoppen fra den 6. til den 8. oktober og jeg synes det var flott at jeg selv kunne bidra med litt til dette flotte tiltaket.

 

Etter at vi var ferdig med dugnaden på lørdag, gikk jeg en tur på de flotte gangbruene sammen med min sønn. I øvre enden av Nedre Skjeenstjenn møtte vi et følge. På avstand så det ut som den ene av dem gikk med krykker, men når vi nærmet oss viste det seg at personen gikk med gåstaver. Jeg vet ikke, spurte heller ikke om det, for det er uvesentlig, men for meg virket det som om denne personen hadde en eller form for protese på grunn av det spesielle ganglaget. Vi stoppet og utvekslet noen ord. Denne personen hadde vært på Solobua og hadde hatt en fantastisk tur. Det ville vært helt umulig om det ikke hadde vært for de fantastiske gangbruene.

For meg gjorde dette møtet et sterkt inntrykk som jeg fikk lyst til å dele med flere.

Hvis du er en av de få som synes de flotte gangbruene er unødvendige, tenk da på de som aldri tidligere kunne ta del i disse flotte naturopplevelsene.

TUSEN TAKK TIL DEN FLOTTE GJENGEN SOM HAR BRUKT MASSE AV SIN FRITID HELT UTEN GODTGJØRING FOR AT NATUROPPLEVELSER SOM DETTE SKAL VÆRE MULIG FOR OSS ALLE.

Jeg oppfordrer alle brukere av turstiene til å gi noe tilbake; har du mulighet til å delta på dugnad, så gir det deg et eierforhold til gangbruene.

 

Uansett så bør alle som ferdes i det berørte området bli medlemmer i Blestølen og Omegn Tursti Forening.

 

Hilsen

Odd Smedsrud