ØNSKER DU Å STØTTE OSS I ARBEIDET MED Å

BEDRE VÅRE TURSTIER?

  

Bli medlem!

 

Medlemskontigent:

 Kr 200.- betales til konto nr 1503.18.79164

Blestølen og Omegn Tursti Forening

 

Ved betaling i nettbank, husk å oppgi navn og e-mail adresse.

 

  

 

Ikke medlem :

 

Valgfritt beløp til konto nr 1503.18.79164

Blestølen og Omegn Tursti Forening

 

 

 

 

Vi takker for din støtte.